Analyse

Vooronderzoek:dit onderzoek vindt plaats voorafgaande aan een ICT beslissing. De voor- en nadelen worden in kaart gebracht en tevens veranderingen, risico's, opbrengsten en kosten.
QuickScan: doorlichten van de geautomatiseerde of te automatiseren bedrijfsprocessen. Inzichtelijk maken van knelpunten, inclusief oplossingsrichting en een onderbouwde prognose van uw investering.
Pakketselecties: begeleiden van het proces van opstellen, eisen en wensen tot en met het komen tot een gefundeerde pakketkeuze.
Project Initiative Document: opstellen van het document wat als basis kan dienen voor het automatiseringproject waarin alle belangrijke aspecten worden beschreven, verantwoordelijkheden, planning en beheer.
Blauwdruk: document waarin we meer in detail het automatiseringsproject uitwerken. Dit document dient als basis voor ontwikkeling en inrichting.