Ontwerp

Functioneel ontwerp: opstellen van een document waarin we de te ontwikkelen of in te richten functionaliteiten tot op detailniveau beschrijven.

Prototyping: simuleren van toekomstige inrichting of programmatuur.