Implementatie

Implementatieplan: afhankelijk van de complexiteit en de impact kan gekozen worden voor een implementatieplan voorafgaand aan de implementatie. In dit plan worden de verschillende stappen uitgewerkt zodat duidelijk is wat er gaat gebeuren, wie verantwoordelijk is en wat de verwachte inspanning is van de consultant en uw medewerkers.

Installatie: doorvoeren van de aanpassingen of nieuwe inrichting. Bij voorkeur eerst in een testomgeving.

Diensten